Info

Skattestoppet gælder også for ejendomsskatterne

Skattestoppet gælder både afgifter, skatter, gebyrer og takster. Med virkning fra og med 2003 er der således indført et loft over beregningsgrundlaget for den kommunale og amtskommunale grundskyld. Herefter kan beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi - som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.